Dnes je streda, 22.mája 2019 - 13:17:08

Meniny má Júlia, Juliana

Dokumenty na zverejnenie

Dokumenty na stiahnutie

  COOP_Jeknota__Kiarov.doc
  Dodatok_c_1_k_zmluve_o_buducej_kupnej_zmluve.pdf
  Dodatok_c__2_k_zmluve_o_buducej_kupnej_zmluve_zo_dna_23_02.pdf
  Dohoda_o_zruseni_a_vyporiadani_podieloveho_spoluvlastnictva_k_nehnutelnostiam.pdf
  Kupna_zmluva.pdf
  Mongiuffi_Melia_Municipality_Description.pdf
  Mongiuffi_Melia_Municipality_info_template_en.pdf
  Najomna_zmluva_lk.odt
  Oprava_MK_k_cintorinu_-_Maly_Kiarov-priloha-vyzvy.xls
  Oprava_MK_k_cintorinu_-_popri_Obecnom_urade-priloha-vyzvy.xls
  SDodatok+potvrdenie.pdf
  Sadzba_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf
  Uznesenie_k_bytovemu_domu_Kiarov.odt
  dodatok_c_1.pdf
  doplnenie_dodatku_ku_kupnej_zmluve_V_186517.pdf
  kupna_zmluva.pdf
  kupna_zmluva_Lavrikova.pdf
  menovanie_zapisovatela_miestnej_volebnej_komisie_pre_volby_do_organov_samospravy_obci_2018.pdf
  ozn_.pdf
  oznamenie_o_urceni_poctu_poslancov_pre_volby_do_organov_samospravy_obci_2018.pdf
  register.pdf
  verejna_sutaz.pdf
  vypis_z_uznesenia.pdf
  vyzva_s_prilohami.pdf
  zapisnica.pdf
  zmluva_o_buducej_kupnej_zmluve.pdf
  zmluva_o_vykonani_auditu_uctovnej_zavierky.pdf
  zrusenie_KompHospPraceKiarov.pdf
  zverejnenie_elektronickej_adresy_na_dorucenie_oznamenia_o_dlegovani_clena_a_nahradnika_do_MVK.pdf
  zverejnenie_poctu_obyvatelov_do_organov_samospravy_obci_2018.pdf